Τα προγράμματα λιανικής διατίθενται σε 2 εκδόσεις .

Midas BL (Basic), Για μικρά καταστήματα λιανικής με βασικές ανάγκες οργάνωσης.
Midas PL (Professional) Η πλήρης μορφή μηχανοργάνωσης για καταστήματα με πωλητές και δυνατότητες ειδικών κατασκευών. Δίνει επίσης δυνατότητες στο χρήστη να τροποποιήσει ο ίδιος το περιβάλλον εργασίας του ανάλογα με τις ανάγκες του.
Ακολουθεί συγκριτικός πίνακας χαρακτηριστικών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ MIDAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΙΑΝΙΚΗ BL PL
Βασική κοστολόγηση εμπορευμάτων (μέταλλο, εργασία, εξτρά)
Πλήρης κοστολόγηση προϊόντων (μέταλλο, εργασία, πέτρες, καρφωτικά, εξαρτήματα, εξτρά)
Διαχείριση απεριόριστου πλήθους αποθηκευτικών χώρων & καταστημάτων
Ενδοδιακίνηση, Φυσική απογραφή και διάφορες κινήσεις αποθήκης
Εκτύπωση ετικετών
Φωτογραφίες, Εγγυήσεις, Φωτοκατάλογοι
Εκτύπωση καταλόγων & αποθεμάτων
Περισσότερες πληροφορίες στην καρτέλλα του είδους για την επικοινωνία με τις ιστοσελίδες
Πρώτες ύλες, συνεργάτες, επισκευές-κατασκευές φασόν
Στοιχεία & λογαριασμοί πελατών
Στοιχεία & λογαριασμοί προμηθευτών
Αγορές εμπορευμάτων & πρώτων υλών
Αγορές παλαιών κοσμημάτων & μετάλλων από ιδιώτες
Πωλήσεις Λιανικής
Παραγγελίες Λιανικής
Πωλητές Λιανικής
Λογιστική απογραφή
Έκδοση φορολογικών παραστατικών (Αποδείξεις Λιανικής, Τιμολόγια, Πιστωτικά, Δελτία Αποστολής, Tax Free)
Αποστολή των παραστατικών στο σύστημα myData της ΑΑΔΕ
Έξοδα
Αξιόγραφα,Κάρτες
Ταμείο
Αναλυτική παρακολούθηση επισκευών για διακίνηση, εργασίες, υλικά
MidasPOS
Ιστοσελίδες B2C, B2B
Επιλογή γλώσσας Ελληνικά/Αγγλικά
Customization Kit (Σχεδίαση/προσαρμογή & αποθήκευση φίλτρων, διατάξεων στηλών καταλόγων, φορμών καταχώρησης και εκτυπώσεων)
Multi-User (Λειτουργία σε δίκτυο). (Επιπλέον χρέωση ανά θέση εργασίας)
Μπορεί να προστεθεί με επιπλέον χρέωση
Δεν διατίθεται
Περιλαμβάνεται στην έκδοση

Πλήρες σύστημα μηχανοργάνωσης ενός κοσμηματοπωλείου

Κοσμηματοπωλειο