Η Τεχνική υποστήριξη παρέχεται από την Jewelsoft, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, με τηλε-υποστήριξη ή με  επίσκεψη τεχνικού μας στον χώρο σας ή στα γραφεία μας.

Με την Τήλε-υποστήριξη μπορούμε να δώσουμε άμεσα λύσεις όταν οι τηλεφωνικές οδηγίες δεν αρκούν και η επί τόπου επίσκεψη είναι αδύνατη ή μπορεί να καθυστερήσει. Με την Τήλε-υποστήριξη συνδέεται μέσω Internet ο υπολογιστής σας με έναν δικό μας και κάνουμε αυτό που μας ζητήσατε, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας από το γραφείο μας σαν να ήμασταν εκεί , φυσικά κάτω από την εποπτεία και την καθοδήγηση σας.

Η Τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση που παρέχεται από την Jewelsoft αμείβεται είτε σύμφωνα με μια ετήσια σύμβαση, είτε κατ’ αποκοπή ανάλογα με την διάρκεια ή/και το είδος της υπηρεσίας. Ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης και επίλυσης του προβλήματος του πελάτη, εξαρτάται από το είδος της σύμβασης που έχει υπογραφεί όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα

Free Basic Business
Τηλεφωνική Υποστήριξη 50€/ώρα Δωρεάν Δωρεάν
Τήλε-υποστήριξη 4 ώρες Δωρεάν 8 ώρες Δωρεάν
Υποστήριξη στα Γραφεία μας 25€/ώρα Δωρεάν
Υποστήριξη στον Χώρο σας 45€/ώρα 25€/ώρα
Ενημερωμένες εκδόσεις Όχι Ναι Ναι
Χρόνος ανταπόκρισης 2-5 εργ. ημέρες 48 ώρες 24 ώρες
Ετήσιο κόστος Προαγορά ωρών
(min 1 ώρα)
15% της αξίας του προγράμματος 30% της αξίας του προγράμματος

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ , έξοδα μετακίνησης, στάθμευσης και διαμονής.

Οι ώρες λειτουργίας της τεχνικής υποστήριξης είναι Δευτέρα – Παρασκευή 10:00πμ – 6:00μμ εκτός από μια περίοδο το καλοκαίρι συνήθως 5-25 Αυγούστου που η εταιρεία παραμένει κλειστή.
Σε περιπτώσεις επείγουσας κατάστασης και εκτός ωραρίου της υποστήριξης, μπορείτε να αφήσετε μήνυμα σε ένα από τα κινητά τηλέφωνα μας και η αίτηση σας θα εξετασθεί ως προς τον χρόνο αντίδρασης και ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να παραβιάσει το ωράριο της τεχνικής υποστήριξης με επιβάρυνση 20% στον χρόνο η την αμοιβή.

Η μέτρηση του χρόνου διάρκειας της τεχνικής υποστήριξης σε κάθε αίτηση του πελάτη, αποτελεί μοναδικό προνόμιο της Jewelsoft και είναι μη διαπραγματεύσιμη.
Σε περίπτωση που η έδρα του πελάτη βρίσκεται εκτός της πόλης και των προαστίων της έδρας της Jewelsoft η επίσκεψη στον χώρο του πελάτη, επιβαρύνεται με τις δαπάνες μετάβασης, αμοιβή εκτός έδρας και έξοδα πιθανής διαμονής για ένα άτομο.

Η τεχνική υποστήριξη σχετίζεται μόνο με την καλή λειτουργία των προϊόντων της εταιρείας και δεν περιλαμβάνει τα παρακάτω, για τα οποία πρέπει να γίνει ξεχωριστή συμφωνία και εφόσον η Jewelsoft αποδεχτεί να αναλάβει αυτήν την δέσμευση.

 • Προβλήματα λειτουργίας ή άγνοια χρήσης του λειτουργικού συστήματος.
 • Πρόβλημα με την εμφάνιση ελληνικών στην οθόνη ή στους εκτυπωτές του συστήματος.
 • Δυσλειτουργία του δικτύου των υπολογιστών ή των αποθηκευτικών μέσων.
 • Αναβάθμιση και επισκευές του μηχανογραφικού εξοπλισμού.
 • Χρήση ακατάλληλου εξοπλισμού και αναλωσίμων.
 • Μόλυνση των υπολογιστών από ηλεκτρονικούς ιούς.
 • Εκπαίδευση σχετικά με το λειτουργικό σύστημα, την χρήση του Internet, τα προγράμματα επεξεργασίας εικόνων και του Microsoft Office.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την παροχή της τεχνικής υποστήριξης, είναι:

 • Η τήρηση αξιόπιστων αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του προγράμματος.
 • Η καλή λειτουργία του μηχανογραφικού εξοπλισμού
 • Η πιστή τήρηση των οδηγιών του εξειδικευμένου τεχνικού.
 • Η εξόφληση οικονομικών εκκρεμοτήτων.
 • Η μη παρέμβαση τρίτων στην εγκατάσταση ή τα δεδομένα του προγράμματος.

Η Jewelsoft δεν φέρει καμία αστική, φορολογική ή οικονομική ευθύνη για τυχόν προβλήματα, ζημίες ή φορολογικές παραβάσεις που θα υποστεί ο πελάτης από την καλή ή κακή χρήση του παρόντος μηχανογραφικού συστήματος.