ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ MIDAS ΓΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ LB BL PL BX PX XP
Αποθήκη Βασική κοστολόγηση εμπορευμάτων (μέταλλο, εργασία, εξτρά)
Πλήρης κοστολόγηση προϊόντων (μέταλλο, εργασία, πέτρες, καρφωτικά, εξαρτήματα, εξτρά)
Διαχείριση απεριόριστου πλήθους αποθηκευτικών χώρων & καταστημάτων
Ενδοδιακίνηση, Φυσική απογραφή και διάφορες κινήσεις αποθήκης
Εκτύπωση ετικετών
Φωτογραφίες, Εγγυήσεις, Φωτοκατάλογοι
Εκτύπωση καταλόγων & αποθεμάτων
Περισσότερες πληροφορίες στην καρτέλλα του είδους για την επικοινωνία με τις ιστοσελίδες
Πρώτες ύλες, συνεργάτες, επισκευές-κατασκευές φασόν
Πελάτες Στοιχεία & λογαριασμοί πελατών λιανικής
Στοιχεία & λογαριασμοί πελατών χονδρικής σε μέταλλο & εργασία
Προμηθευτές Στοιχεία & λογαριασμοί προμηθευτών
Αγορές Αγορές εμπορευμάτων & πρώτων υλών
Αγορές παλαιών κοσμημάτων & μετάλλων από ιδιώτες
Πωλήσεις Πωλήσεις Λιανικής
Πωλήσεις Χονδρικής
Παραγγελίες Παραγγελίες Λιανικής
Παραγγελίες Χονδρικής
Πωλητές Πωλητές Λιανικής
Πωλητές Χονδρικής
Φορολογικά Λογιστική απογραφή
Έκδοση φορολογικών παραστατικών (Αποδείξεις Λιανικής, Τιμολόγια, Πιστωτικά, Δελτία Αποστολής, Tax Free)
Αποστολή των παραστατικών στο σύστημα myData της ΑΑΔΕ
Οικονομικά Έξοδα
Αξιόγραφα,Κάρτες
Ταμείο
Επισκευές Αναλυτική παρακολούθηση επισκευών για διακίνηση, εργασίες,υλικά
Επικοινωνίες MidasPOS
MidasMS
Ιστοσελίδες B2C, B2B
Περιβάλλον εργασίας Επιλογή γλώσσας Ελληνικά/Αγγλικά
Customization Kit (Σχεδίαση/προσαρμογή & αποθήκευση φίλτρων, διατάξεων στηλών καταλόγων, φορμών καταχώρησης και εκτυπώσεων)
Multi-User (Λειτουργία σε δίκτυο). (Επιπλέον χρέωση ανά θέση εργασίας)
Μπορεί να προστεθεί με επιπλέον χρέωση
Δεν διατίθεται
Περιλαμβάνεται στην έκδοση