Η μηχανοργάνωση είναι ένα σοβαρό θέμα για την λειτουργία της επιχείρησης και έτσι πρέπει να τις δοθεί η δέουσα προσοχή και ο χρόνος που απαιτείται για να μπορέσει να ανταποδώσει τα οφέλη για τα οποία έχει σχεδιαστεί.

Ο ΜΙΔΑΣ μπορεί να σας βοηθήσει αποφασιστικά σε όλους τους τομείς της επιχείρησης και να προσφέρει:

 • Έλεγχο των αποθεμάτων σας.
 • Αναλυτική γνώση των συναλλαγών σας.
 • Εξοικονόμηση χρόνου και βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης.
 • Ολοκληρωμένη εικόνα της επιχείρησης και γνώση της πραγματικής απόδοσής της.
 • Λήψη σωστών αποφάσεων.
 • Μείωση του κόστους λειτουργίας.
 • Αποτελεσματική οικονομική διαχείριση.
 • Εκσυγχρονισμό, αναβάθμιση, αξιοπιστία και ανταγωνιστικότητα.
 • Βελτίωση των προοπτικών εξέλιξης.

Η Jewelsoft έχει μεγάλη εμπειρία στην μηχανοργάνωση και ειδικά στον κλάδο της αργυροχρυσοχοΐας και μπορεί να σας παράσχει συμβουλές και υπηρεσίες ώστε η μηχανοργάνωσή σας να πετύχει τους στόχους της.

Η Jewelsoft μπορεί:

 • Να προτείνει τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό (υπολογιστές, εκτυπωτές, περιφερειακές συσκευές)  που απαιτείται και σημεία πώλησης με ανταγωνιστικές τιμές.
 • Να προτείνει τρόπο κωδικοποίησης και κατηγοριοποίησης των προϊόντων, των πελατών και των  προμηθευτών, ώστε να μπορεί το πρόγραμμα να δίνει ευανάγνωστα και αποτελεσματικά αναλυτικά και συγκεντρωτικά στοιχεία για τους διάφορους τομείς της επιχείρησης.
 • Να προτείνει διαδικασίες συλλογής και καταγραφής των στοιχείων ώστε να γίνεται τακτική και σωστή ενημέρωση των στοιχείων των καθημερινών συναλλαγών.

Να εκπαιδεύσει τους χειριστές και να προσαρμόσει το πρόγραμμα στις ανάγκες της επιχείρησης και να έχει στην συνέχεια την ευθύνη για την παρακολούθηση του συστήματος, ώστε αυτό να λειτουργεί σωστά και αποδοτικά.