MidasPX για Windows (Ολοκληρωμένη διαχείριση εμπορίας χονδρικής κοσμημάτων)
(Code: JS.MidasERP.5010)

ΑΠΟΘΗΚΗ

Κοστολόγηση ειδών με όλους τους τρόπους που υπάρχουν.
Πλήρης ανάλυση συστατικών κοστολόγησης (Πέτρες, Μαργαριτάρια, Μέταλλα, Εργασίες, Ημιέτοιμα, Αναλώσιμα/Συσκευασία).
Χρήση ξένων νομισμάτων και ισοτιμιών ασφαλείας
Διαμόρφωση πολιτικών πώλησης ανά κατηγορίες ειδών.
Μαζική ανακοστολόγηση και διαμόρφωση τιμών πώλησης με πολλαπλά κριτήρια.
Παρακολούθηση αποθεμάτων, καρτέλες και ημερολόγια κινήσεων
Απογραφή αποθήκης, υποκαταστήματα, ενδοδιακινήσεις προϊόντων.
Σύνθεση και αποσύνθεση ειδών.
Ειδικές ετικέτες χρυσοχοΐας με γραμμωτό κώδικα (Barcode)
Έκδοση εγγύησης είδους και με φωτογραφία
Φωτογραφικοί κατάλογοι
Αποστολή στοιχείων σε ηλεκτρονικό κατάστημα.

ΠΕΛΑΤΕΣ

Υπόλοιπα και Οικονομικές Καρτέλες σε μέταλλο εργασία ή και συνολική αξία
Πολλαπλοί οικονομικοί λογαριασμοί,
Ομαδοποίηση και με περιφέρεια και ταξίδι,
Ορισμός τιμοκαταλόγων, προεπιλεγμένες εκπτώσεις και φθορές
Ορισμός πωλητή που τον παρακολουθεί,
Φωτοκατάλογος πωληθέντων,
Αξιολόγηση με τζίρο, κέρδος, έκπτωση.
Στατιστική πωλήσεων ανά είδος και προμηθευτή
Μαζικές επιστολές και ετικέτες,

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Υπόλοιπα και Οικονομικές Καρτέλες σε μέταλλο εργασία ή και συνολική αξία
Προεπιλεγμένα ποσοστά φθορών.
Μαζικές επιστολές και ετικέτες

ΠΩΛΗΤΕΣ

Υπόλοιπα και Οικονομικές Καρτέλες
Ορισμός πολλαπλών και σύνθετων τρόπων υπολογισμού προμήθειας με βάση
• το είδος
• τον τρόπο πληρωμής
• τον τρόπο πώλησης
• την κλίμακα της έκπτωσης
Αυτόματος υπολογισμός της προμήθειας του κατά την πώληση
Παρακολούθηση των αποθεμάτων της βαλίτσας του
Συγκεντρωτικά στοιχεία πωλήσεων εισπράξεων και αξιολόγηση με ποσότητα, τζίρο, κέρδος, έκπτωση.
Φωτοκατάλογος πωληθέντων,
Στατιστική πωλήσεων ανά είδος

ΑΓΟΡΕΣ

Καταχώρηση με ταυτόχρονη κοστολόγηση και εκτύπωση ετικέτας.
Μαζική εκτύπωση ετικετών των ειδών της αγοράς.
Δυνατότητα καταχώρησης με παρτίδες.
Στατιστική αγορών ανά περίοδο, είδος, προμηθευτή.
Φόρτωση ειδών (ποσότητες, τιμές, αξίες)
• από άλλο παραστατικό,
• αποθηκευτικό χώρο
• από ηλεκτρονικό αρχείο πώλησης από προμηθευτή
Ενσωματωμένη λειτουργία πληρωμής και έκδοσης θεωρημένου παραστατικού. (πχ. Δελτίο αποστολής).

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

Δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού τιμής πώλησης με βάση την τρέχουσα τιμή χρυσού
Αυτοματοποίηση καταχώρησης με χρήση γραμμωτού κώδικα (Barcode) στις ετικέτες.
Επιλογή πωλητή, τιμοκαταλόγου, κλάση έκπτωσης, ποσοστών φθοράς, κλάσης ΦΠΑ
Δυνατότητα έκδοσης θεωρημένων παραστατικών με φορολογικό μηχανισμό
Μαζική εκτύπωση ετικετών και εγγυήσεων των ειδών της πώλησης.
Κατηγοριοποίηση πωλήσεων
Ενσωματωμένη λειτουργία είσπραξης
Ορισμός λογαριασμού που θα χρεωθεί
Αυτόματος υπολογισμός προμήθειας πωλητή.
Φόρτωση ειδών (ποσότητες, τιμές, αξίες)
• από άλλο παραστατικό,
• αποθηκευτικό χώρο
Εξαγωγή της αγοράς σε ηλεκτρονική αρχείο και αποστολή στον πελάτη για να γίνει αυτόματη εισαγωγή στις αγορές του, με ταυτόχρονη εισαγωγή των ειδών με την φωτογραφία του στην αποθήκη
Στατιστική πωλήσεων ανά περίοδο, είδος, πελάτη, πωλητή, προμηθευτή, κατηγορία.
Σύγκριση ετών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Αποστολές/Παραλαβές εμπορευμάτων.
Παραγγελίες Αγορών/Πωλήσεων.
Πολλαπλοί Αποθηκευτικοί χώροι.
Παρακαταθήκες και Διαχείριση δειγματολογίων.
Διάφορες κινήσεις Αποθήκης.
Φυσική Απογραφή.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαχείριση και εκτύπωση της ετήσιας κατάστασης απογραφής αγαθών για την εφορία.
Εκκαθάριση πωλήσεων τρίτων.
Έκδοση θεωρημένων παραστατικών τιμολόγησης και Λιανικής πώλησης με Φορολογικό Μηχανισμό

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Εισπράξεις/Πληρωμές (σε μετρητά, κάρτα, επιταγή/γραμμάτιο, μέταλλο, αντικαταβολές κλπ.)
Λογαριασμοί Εξόδων με ελεύθερη ομαδοποίηση για συγκεντρωτικά στοιχεία.
Ταμείο, Λογαριασμοί τραπεζών, μεταφορά κεφαλαίων.
Αξιόγραφα (Διαχείριση, αναλυτικές καταστάσεις, σύνολα κατά μήνα).

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Περιγραφή είδους που παρελήφθη, εργασίας που θα γίνει.
Εκτύπωση απόδειξης παραλαβής
Παρακολούθηση προόδου των εργασιών.
Κοστολόγηση της επισκευής
Παράδοση και είσπραξη
Αναλυτική Κοστολόγηση

Σύνδεση με σύστημα φορητής παραγγελιοληψίας (MidasMS)

Ο Πωλητής παραλαμβάνει ένα ηλεκτρονικό αρχείο μέσω ιντερνέτ και ενημερώνει το σύστημα του (συνήθως ένα Windows tablet ή Laptop) με τα στοιχεία των προϊόντων και των πελατών.
Καταχωρεί παραγγελίες ή/και νέους πελάτες, εκτυπώνει αντίγραφο για τον πελάτη, στέλνει σε email την παραγγελία στον πελάτη και την επιχείρηση και στέλνει τις παραγγελίες μέσω ιντερνέτ για να ενημερωθεί ο κεντρικός ΜΙΔΑΣ.

Σύνδεση με έως και 3 Ιστοσελίδες (eshop, Β2Β)

Στο κεντρικό σύστημα επιλέγονται από την αποθήκη ποια εμπορεύματα θα εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
Στοιχεία που εμφανίζονται είναι κωδικός, περιγραφή, τιμή, κατηγορία, ομάδα, φωτογραφία, μάρκα.
Οι τιμές πώλησης έρχονται από την αποθήκη αλλά υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξουν μεμονωμένα ή μαζικά.
Κάθε είδος μπορεί να οριστεί αν θα εμφανίζεται σε μια από τις λίστες:
• Νέες παραλαβές
• Προτεινόμενα
• Δημοφιλή
• Ειδικές προσφορές
Οι πωλήσεις και οι νέοι πελάτες από την ιστοσελίδα ενημερώνουν το κεντρικό σύστημα το οποίο αναλαμβάνει για την παραπέρα διαχείριση και αποστολή των εμπορευμάτων